Product Portfolio

Proton Pump Inhibitors

  • Esomeprazole Sodium Sterile (Lyophilized)
  • Lansoprazole Sodium Sterile (Lyophilized)
  • Omeprazole Sodium Sterile (Lyophilized)
  • Pantoprazole Sodium Sterile (Lyophilized)
  • Rabeprazole Sodium Sterile (Lyophilized)

Enquiry